Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHEPPING. H

Heerlijkheid vtn God zich vertoone —» Maar ik weet, dat ik een heel eng beperkt vernuft bezit, en niet meer dan een klein ftuksken der zaaken, naauwlijks het uiterfte der gorilijke wegen kan opmerken — Het geheel is voor mij te groot De eeuwigheid zal ééns mijne

denbeelden ophelderen en vermeerderen, den kring mijner kundigheden gelijk den kring mijner werkzaamheden verbreeden en verwijden, en tot in eeuwigheid Z3l ik voortgaan meer ont. dekkingen te' doen, in deze waarheid: God mijn maaker is de liefde! Liefde beweegde hem, om mij, om alles te fcheppen.

Gij grooten en verbaazende wereldligchaamen, die daar in het onbegrensde hemelruim , uit de hand der almagt voortgefchoten , uwe wijde kringen volbrengt, gij woonplaatzen van milüöenen wezens, misfchien geheel oog, ge> heel oor, geheel verftand, om den fchepper te kennen! gij prachtige en trotfche werken, die van de grootheid, van de maje!hit, van bet alvermogen, van uwen maker getuigt, gij hemelen, die Gods eere verkondigt, terwijl het uitfpanzel het werk zijner handen aanwijst, gij verrukt mij, en doet mij in hét^ilof gebukt, den almagtigen aanbidden, maar als mijn faaak

Dict

Sluiten