is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜÏT EERLOOSHEID.

91

fchot voor mij beftemd had. Een doodlijke killing liep mij op dit oogenblik door mijn gebeente. Juist dit was de man, dien ik onder alle leevende zaaken het fchriklijkst haate, en deze mensen was binnen het bereik'van mijn kogel. Op dit oogenblik, dacht mij, als of de ganifchewereld binnen het bereik van mijn geweer lag, en a's of de haat van mijn gantfche leven in die eenige vinger fasmgedrongen was, daar ik het moorddaadig fchot mede doen zou. Eene onzigtbare vreeslijke hand zweefde boven mij, en de uurwijzer van mijn lot wees onherroepelijk op dit aklig minuut. Mijn arm fidderde, toen ik mijn geweer de ijslijke keuze veroorloofde —■ mijne tanden floegeu op een, gelijk in de koude van eene koorts, en mijn adem Hikte mij in de longen. Een minuut lang bleef de loop van mijn geweer onzeker tusfchen den mensch en hst hart in het midden hangen. -» ééne minuut 1 1 11 nog één — en nogmaals één. Wraak en geweten kampten hardnekkig en twijfelachtig, eindelijk haalde wraak het over, en de Jager lag dood op den grond."

,, Mijn geweer ontviel mij met den fchoor.... Moordenaar.., Stamelde ik half binnens monds, het woud was doodsch als een Kerkhof — -

**■ ik