is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSWIJZEN. 213

en het verblijf in de opene lucht ontlïaat , verwekken iigtlijk, drift en neiging tot geweld, daadigheden en rooverijè'n; welke laatften ook, uit hoofde van het gedurig verwis felen van verblijfplaats|, in "groote onbebouwde landftreeken, veiliger gepleegd kunnen worden.

Met alle de tot hier gemaakte aanmerkingen Hemmen de meeste Berichten van voormalige of tegenswoordiga Herders volken zo juist over. è'en, als de menigvuldigheid van onderling werkende oórzaaken toelaar. Waar toch de nabuurfchap of grootet afttand van befchaafder volken, de Godsdienst, luchtftreek, en overige natuurlijke gefteldheid des lands, de meer of min volkomen ontwenning van het jagers- en visfchers-Ieven, en andere oórzaaken moeten noodwendig eene vetfcheidenheid in de graaden van befchaaving, zacht- of woestheid van zeden te weeg brengen. De Duirfchers hielden zich van de oudlte tijden af met de veefokkerij bezig. Maar de liefde tot , de jagt bleef bij dit alles eene onver wegende zucht bij deze volken; en was zulks nog, toen zij reeds door den Christe< lijken Godsdienst to. zachter zeden gebragt waren Zelfs toen nog, moest men , alfchoon hem ock alles van rechtswege ontnomen mog: O 3 wor-