is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sf4 t ï ï E N S f IJ U N.

worden, nogthans zijne fpies en van valk aan den Duitfcher laten; of hij waagde 'er meineed en alles aan, om deze geliefde bezittingen te redden.

De Kalmukken aan dé Kaspifche zee hebben veel te danken aan den invloed van den Goddienst en zedeleere der Brahmins. De Buratten in tegendeel, die nog op geene befchaafde volken betrekking hebben, en in koude berg» jichtige wiidernisfen woonen, zijn de ruwften , eenvouwigften , kwaadaartigften , en onbefchaafdften der Mongolfche volken. Noglhans zjjn zij volgends pallas bij huu voedzel, dat enkel of meest-al uit dieren beftaat, niet flerk gefpierd , en nog vreesachtiger dan de Kalmukken, die echtsr ook meer op list dan op dapperheid fteunen.

De Tungufen, die zich in Siberitn tusfchen: den 50 en 65 graad onthouden, en nog niet: dan onvolmaakt aan de veehoederij gewend I zijn, weten nog niet van hutten, of andere vaste woningen, maar liggen met hunne rendieren, honden en paarden onder den blooten he mei, en honden zich zeide lartger dan een of meer nichten op ééne plaats op,

Dus