is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 240 )

de voorf: Inftruclien geïnfereert, waar by dö Bondgenooten aan fig behouden de interpretatie vermeerdering, vermindering, en verandering,* van de Inftruclien , niet duifterlyk te kenner! geven, dat de Inftruclien moeten hebben haar compleet effect, wanneer defelve op geene van die wyfen verandert worden:

En ten derde, dewyl het een notoire faak is, dat geen Inftrudien "konnen verandert worden als met eenpaarige bewilliging, dat in alle gevallen die Collegien, welker Inftruclien in deer fen deele niet foo klaar leggen als de Inftrudien van den Raad van Staate, en van de Collegien ter Admiraliteit, niet behoeven te defereeren aan de Refolutien van de Vergadering van haar Ho: Mo: over faaken , by Inftruclie geftelt tot haar dispofitie, ten zy dat alvoorens aan haar blyke, niet alleen , dat die Refolutien genoomen zyn met eenpaarigheid, maar boovendien dat de eenpaarige meening geweeft is, in het geval in queftie van de Inftruclie af te gaan. _ Dog foo uit dit alles volgt, dat de Vergadering van haar Ho: Mog: niet bevoegt is om te retracteeren de Refolutien en Decreeten van de Generaliteits Collegien over faaken, aan defelve gedemandeert by haar refpeaive Inftruéiien, foo volgt nogtans daar uit geen fins, dat de Vergadering geen kennis altoos foude moogen neemen Van de abuifen, of excefien. welke fouden moogen weefen begaan in, of door, de Generaliteits Collegien.

Het minfte, dat men daar ontrent kan geevert aan de Vergadering van haar Ho: Mo , is dat het haar ampt en pligt is , de Prove." daar van

te