is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 243 )

iSEVENDE CAPITTEL.

Vf, en in vat fin, de Souverainiteit van den Staat refedeert in de Vergadering van haar Ho: Mo:, en van het onderfcheid tujfcnen defelve , en èen meer eigentlyk foo genaamde Vergadering van de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Uit het gefegde in dé voorgaande Capitteiert fchynt inet weinig moeite te konnen beflooten worden, of, en in wat hn, de Souverainiteit van den Staat dér Vereenigde Nederlanden kan gefegt worden te refideeren in de Vergadering Van haar Ho: Mo:.

Dewyl egter dit ftuk fomwyl qualyk begreepen word, en de Provinciën lëlve daar ontrent voor deefe niet van eené bevatcing geweeft zyn(a*, fal het niet ondienftig weefen , het felve ;nog V/at nader te cClairciflééren.

Vooiaf fbat aan te mérken , eerftelyk, dat buiten opligt tot de Unie de Souverainiteit, off* het oppergelag, dat voor de affweering toebehoord heeft aan den Koning van Spagnien, als Hertog van Gelder, Graaf vari Holland, en foo voords, nótoiilyk vervallen is door de affweering aan de Staaten van de refpeclive Provinciën, elk foó veel haai' territoir aangaat, en geconfolideert is met dat gedeelte van de Souverainiteit, dat Van ouds aaii elk van defelve onder haar Lands-

hee-

0) Sie Ref: St* van Dolt: 17 Jut: 1663. Publicq Gebed Deel 1 , cap. 4. Deel 2 cup: 1.

II. Deel. q