is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 247 )

j credentialen hebben als van haar refpeclive

I Committenten.

In de tweede relatie reprefenteert de Vergadering van haar Ho: Mo: de Staaten van de feeven fouveraine, hoewrel naauw vereenigde, Provinciën, en is, als fodanig, bevoegt te vorderen niet alleen alle de eeibewyfing , welke toekomt aan een fouveraine Vergadering, maar ook dat buitenlandfche Princen , en derfelver

'\ Minifters, fig aan haar addrefiecren, en aan niemand anders, over alle faaken, welke den Staat der Vereenigde Nederlanden in het gemeen betreffen {a).

Dog dewyl de Vergadeiing de feeven fouve■ reyne Prove.n reprefenteert, heeft defelve uit dien hoofde altyd gepretendeert, en ook gehad, de voorrang booven de Staaten van elke Provc affonderlyk , fchoon op derfelver Souvèrain territóir. Waar van de bewyfen te vinden fyn in een Ref: van haar Ho: Mo: van den I Maart 1685, genoomen by gelegentheid dat aan derfelver Gedepe.n in een ceremonieele actie de pas wierd afgefneeden door die van de Provincie van Holland, waar van het opmerkelyk is dat geen rapport gedaan is aan de Vergadering van Holland, immers dat niets daar van gevonden word in het Regifter.

Men foude hier konnen vraagen, dewyl dé Vergadering eigentlyk niet fouverain Is, maar alleen reprefenteert de feeven fouveraine Piovtn, of de buitenlandfche Minifters, met den S:aat

over

(d) Sie Memoires et tiegottations fecretes de la Frar.ci j touchant la Paix de Mnn/1-r Terne 4 pag; 61,

Q 3