is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ :6)

En noewel den i April 1665 by alle de Provinciën geconfenteert is in de eenpaarigen opheft", en verpagting, van het Grosfiergeld van allerhande Wynen, en Wynafynen, en de Ordonnantie, daar toe dienende, gearrefteert, foo bleef niet te min dat werk meede fteeken, doordien naader moft gedelibereert worden op de executie, en de Provinciën niet konden malkander daar over, en over het employ, verftaan («).

Soo dat buyten de Convoyen en Licenten, waar van fal gefprooken worden in het 9de Capittel , geen andere penningen , procedeerende van de Confenten van de Provinciën, hier in confideratie koomen, als die, welke de Provinciën aanneemen felve te prefteeren.

Waar ontrent men agt moet Haan op de vier volgende pointen. _ Eerftelyk, op de quotes, waar naa de Provinciën elk moeten contribueeren tot de Laften van de gemeene defenfie.

Ten tweede, op de Petitiën, waar by de penningen, tot de gemeene defenfie vereifcht, verlogt worden van de Provinciën:

Ten derde, op de middelen, om de Provinciën te brengen tot het draagen der verfogte Confenten :

En ten laafte, op de middelen, om de Confenten, gedraagen zynde, te doen prefteeren.

Van ieder van deefe pointen foude veel konnen gefegt worden, indien het oogmerk was

meer-

r (a) Sie Ref'? Si'? Gen'. 1 April 1665, 6 Sept: 1667, Ad-is van den Raad van Si: aan haar Ho: Mo: 14 Sept: 1666, r