is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86)

j, land verligt van 11 tot 9 in 't hondert, ibo „ dat Gelderland (nettens andere Provinciën) daar „ uit (in plaatfe van 5^ in 't hondert) gekoo„ men is op 5^ in 98, en fulx voor de jaaren „ 1614, 1615, 1616, 1617.

Als nu naa omgank van 't voorf. twaalf» jaarige Beftant, deefe Landen weederoni tegen „ den Koning van Spagnien ende zyn adheren„ ten in oorlog zyn vervallen, fwaarder als oit „ te voorcn, hebben Gelderland en OveryiTel „ wederom met reeden verfogt, te moogen ge„ ftelt worden op fodanige quote, als defelve in „ gelyke geleegentheid van den voorigen Oorlog, „ tot den jaare 1609 geftaan hadden, (hoewel „ doenmaals met ftilftant van wapenen alreeds „ twee jaaren fonder gewoonlyke krygsbederf „ gepafièert waaren) te weeten met 3 in ft hon„ dert, en

„ Hier op is by de Heeren Staaten Generaal den u en 11 Janry: 1621 gerefolveert, dat -„ alibo die van Gelderland hadden verklaart niet „ te konnen aanneemen die by den Raad van „ Staate vöorgeflagene 4^ in 't hondert, maar „ prefenteerden dry, fuftineerende daar mede by „ die geleegentheid van heuren ftaat te geftaan, „ met verfoek, dat zyne Exce. onfteiffel: mem:, „ ende den Raad van Staate fouden verfogt worj, den deefe faake te examineeren, en de voorf: „ Rëfóle. te refumeeren.

„ DeAvelke defelve -zyn Exc: ende den Raad ■ „ van Staate, in gevolg van de voorgen: Refok, „ naa veelerhande onderhandelinge en infor„ matie van beider Proven geleegentheid, ver„ logt hebben , dat defelve fouden doen een

» vry-