is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 229 )

fangers en verdere adminiftrateurs van de Generaliteits Middelen, dat wanneer Andries Kaart Burgemeefter en Penfionaris der Stad Vliffingen, een man die veel credit en vrienden had in de Provincie van Zeeland, en elders, in het jaar 1710 crimineelyk gedagvaart wierd in qualiteit van Ontfanger der Dominiale Middelen te Meenen, hy niet gedagt heeft te declineeren de judicatuure van de Raad, fchoon dat hy allerhande chicanes in het weik ftelde om de condemnatie te ontgaan, en daar door het proces deed duuren tot den 4 Febr: 1718, en fchoon hy naderhand hemel en aerde bewoog om de Sententie van de Raad te doen vernietigen.

Maar den Ontfanger Generaal van Hogendorp, wanneer hy in het jaar 172a in perfoon gedagvaart wierd voor de Raad van Staate, addresfeerde fig eerft aan de Hoogen Raad in Holland , verfoekende poenaal op fondament van het 4Qf)e Art: der Inftruclie van de Raad van Staate: en daar niet te regt geraakende, om dat de Raad van Staate by Miffive van den 28 Mey den Hoogen Raad onderregte, dat de faak, waar over den Ontf; Generaal in perfoon gedagvaard was, geen gemeenfchap had met het ftuk van de corruptien, waar toe het voorf. 4ofte Articul fig bepaald, addrefleerde hy fig aan de Heeren Staaten van Holland en Weftvriesland, fig beroepende foo op het voorf. 40^ Articul, als op derfelver bekend Edict van den 3 October 1650.

Maar als de Raad van Staate op requifitie van haar Ho: Mo: oopening gegeeven had van de gronden, waar op zy fundeerde haar crimineele Jurisdictie tegen den Ontfanger Generaal by twee

III. Deel. P Brie-