Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *37 )

„ van nood, of als de faaken van den Lande fulx „ fullen vereifchen": dan dat het felve Articul geen gewag maakt van de Vergadering van de ordinaris Gecomm™ ter Generaliteit, veel min aan defelve referveert eenige fodanige generale dispofitie, fchoon dat die Vergadering niet flegts eens, of tweemaal, genoemd word in de Inftruclie, maar in neegen verfcheide Articulen, en namelyk in de 4, 5, 7, 8, 9, 10, 33, 42, en 43^.

Defelve Inftruclie maakt nog een ander onderfcheid, welk van geen minder opmerking is in deefe, te weeten , tuffchen faaken , welke fimpelyk geftelt worden ter dispofitie van den Raad van Staate, en faaken, waar ontrent dc Vergadering van de ordinaris Gecomm*» ter Generaliteit concurreert met den Raad, en dat wederom op meer als eene wyfe, fommige faaken geftelt wordende ter dispofitie van de gem: Vergadering, mids alvoorens daar op neemende het advis van den Raad, andere in teegendeel ter dispofitie van den Raad, maar met en nevens de Vergadering van de ordinaris Gecommep ter Generaliteit, en eindelyk andere meede ter dispofitie van den Raad, maar met kennis en ioeftemming van de meergem: Vergadering.

Van de eerfte der voorf. dryderley faaken fpreekt het 7 de Art', met eenige volgende: van de tweede het vierde, vyfde, twee en dry en veertigfte Articulen: en van de laafte het dry en dertigfte.

Uit welk dryderley onderfcheid tuflchen faaken en faaken meede fchynt by een noodfaaklyk gevolg te konnen beflooten worden, dat de Vergadering van de ordinaris Gecomm"1 ter GeneraP 5 lh

Sluiten