Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

„ Capiteinen, en anderen de kryg belangende, „ mits infereerende de claufule, na voorgaande „ Refolutie van de Generaale Staaten, of, daar „ toe expresfelyk geautorifeert van Generali„ teits weege:" en na desfelfs overlyden zyn Prins Mauritz en de Raad van Staate geautorifeert „ om in plaats van de afgedankte, gecas,, feerde, en aflyvige Overften, Collonellen, „ Capiteinen, en andere Officiers, en Krygs„ volk, te voet en te paerd, andere te mooefen

aanneemen, behoudens dat fe daar in niet fou„ den moogen excedeeren de maate van 't in„ koomen van de Confenten en generaale Mid„ delen" (ci).

Dog, dewyl het oogmerk niet is in dit Capittel te fpreeken van de aanftelling der Officieren in het generaal, maar alleen voor foo veel daar uit kan beflooten worden, of de Militie in het begin van de Republicq gehouden is voor Provinciaal, of niet, behoord de aanftelling der Generaals perfoonen , welke apparent in de aangetooge Inftruótie door Overften gemeent worden, niet tot deefe Verhandeling: dewyl derfelver ampt geen relatie heeft tot deefe of geene Compagnien, Regimenten, nog Provinciën, in het byfonder, maar tot de geheele Militie, en tot den geheelen Staat: en fy derhalven niet wel anders konnen aangeftelt worden als by de Generaliteit, fchoon dat de Militie Provinciaal waar.

Om de eige reeden behoord de oude wys van aanftelling der Collonels en andere Regiments Officie-

;s) Art: 10 dtr InfituÜit 18 Aug; 1584,

Sluiten