is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

verfogt, daar toe ordre te ftellen, uitwyfcns haar Ho: Mo: Refolutien van den 27 January

1666, 22 en 25 Maert 1672.

Hadden defelve iets te ordonneeren aan de Gouverneurs, of Commandeurs van de Frontieren , de Raad wierd verfogt fulx te doen, uitwyfens haar Ho: Mo: Refolutien van den ïi Janua: en 23 Novemb: 1652, 13 Janua:, 17 Mey, 18 O&ob:, en 18 November 1653, 26 Maert,7 en 13 Novemb: 1654, 3 July 1655'9 29 Februa: 1656, 6 Septemb:, en 20 Octob: 1660, 28 Janua: 1661, 10 Mey 1663, 25 Janua:, 4 en 8 Mey 1664, 11 Maert, 5 Augusti, 29 Septemb:, 2 en 19 Oclob,, en 31 December 1665,2,9,en 25 January, 4,6, 11 en 16 Februa:, en goOaober 1666, 5 APnl

1667, 25 Maert 1668, 5 Janua: 1670, 5 tehrua:, 6 Maert, 30 April, en 10 Novemb: 1671, 97 Februa:, 12 en 14 April 1672: mitsgaders de fecreete Refolutien van den 12, 13, en 16 April en 18 Juny delfelven jaars.

Dog of haar Ho: Mo: affonderlyk dehbereerende op de advifen, geformeert in dc conferentien over faaken, begreepen in het bovengam: vyfde Articul der Inftru&ie van de Raad van Staate, konnen daar van afgaan in haar Refolutien, fonder weder commiffonaal te maaken met de Raad de bedenkingen, ter Vergadering vallende op fodanige advifen: is gedisputeert in het jaar 1719. De redenen voor en tegen, te lang om hier ingelaft te worden, zyn te vinden in de Brieven van den Raad van den 6 en 13, en in haar Hoog Mog: Refolutie van den 11, alle April 1719- De laafte Brief van E 4 dea