Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150 )

ftryd met de grondreegels van alle focieteiten, maar ook met een gevoelen, dat altyt geprevaleert heeft in de Republicq, te weeten, „ dat „ geen Provincie mag verminderen, als met ge-

meene bewilliging, haar aandeel inde Militie, „ welke met gemeene bewilliging aangenoomen „ is": zynde het, ten blyk van dien, altyt feer hoog opgenoomen, wanneer een Provincie het tegendeel beftaan heeft (a).

Om te fwygen van laatere tyden, en van de verfchillen, over deefe materie gereefen na de Vreede van Munfter, doe een faak, die misfchien in haar felve goed was, quaad gemaakt wierd door het gebruik van onverfchoonlyke middelen, men vind, dat haar Ho: Mo: den 1 November 1623, op de gegeeve advertentie van het afwyfen door eenige Provinciën van Com. pagnien van haar repartitie, „ verftaan hebben „ met advis van fyn Excell:,en van den Raad van „ Staate, dat geene Provinciën vermoogen eige„ ner autoriteit eenige Compagnien af te wyfen „ fonder voorgaande communicatie ende Refolu„ tie van haar Ho: Mo:, en van den Raad van „ Staate: en dat, ter contrarie gefchiedende, „ daar tegen met autoriteit behoord voorfien „ te worden": en den 9 February 1Ö26, op de gedaane propofitie, dat de Heeren Staaten van Zeeland gerefolveert fouden hebben, de Compagnien, op haar repartitie ftaande, tereduceeren op 100 koppen, „ dat aan deCom-

mandeurs van de Plaatfen, daarin de Zeeuw-

„ fche

(a) Sie gen: Petitie voor het jaar 1709, waar in deefo materie in het breede verhandelt it: Grot: de J: B: ac CU. 3, Cêp: 5, $ 17; Refol: Sten Genl 4 Febr: 1716.

Sluiten