is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2*9 )

$ over het volk van oorlog": en ontrent het einde derfelve, „ het houden van difcipline mi,, litaire, en het ftralfen van alle excellen* getelt onder de faaken, welke geftelt zyn ter •dispofitie van den Raad van Staate, fodanig nogtans, dat de Staaten Generaal referveeren voor fig, en voor de Staaten van de refpeétive Provinciën, ieder foo veel haar aangaat, het regt, om „ in tyden van nood, of de faaken „ van het Land fulx vereifchende", felve te mogen daar op ordre ftellen (V).

En hebben haar Ho: Mo: dienvolgens den Raad altyd erkent voor den opperften militairen Rcgter, en defelve gehandhaaft in de oeffening van haare Jurisdictie.

Het geen niet alleen daar uit blykt, dat haar Hoog Mo: aan den Raad geftelt, ofte gerenvoyeert, hebben de judicature over militaire faaken, die haar voorquaamen: uitwyfens derfelver Refolutien van den 20 Maert X590, 9 Decemb. 1595, 14 en 18 Novemb. 1625, 16 Augufti 1629, 3 Decemb: 1633, 27 April en <5 Decemb. 1635,15 en 20 April f636,'17 July en 20 Auguiti 1638, 12 Nov: 1639, 9 February 1644, 27 July, 20 Nov:, en 21 Decemb. 1645, 12 Janna: en 2z Februa: 1652, 29 Oétober, 26 Novemb: en 11 December 11553, -29 Janua: cn 18 Decemb: 1654, 2, 20, en .28 Augufti 1658, 2r en 26 January en 2 Au* gufti 1666, 1 Mey xó"68, en 22 Maert.1672:

Maar inlbnderlieid meede daar uit, dat haar

Ho:

(a) Art: it Injlruïtie 12 April 1588, en Art; 19 Inftft j8 July 1651.

iV. Deel. P