Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «as* 3

by het formeeren van een veldleeger ook een Krygsraad ge.formeert wierd voor den tyd van de expeditie (a), welke Krygsraad geen kennis nam als van faaken in het Leeger voorvallende, en ophielt met het fcheiden van het felve, fonder naderhand te konnen termineeren de onafgedaane faaken Waar van een no¬

tabel exempel is in de faak van den Heer van Langerak, welke in het jaar 1665 in het Leger te regt geftelt zynde, als pligtig aan de dood van de fjon van den Ryngraaf, en het Leger gefcheiden zynde voor dat de Krygsraad had konnen de faak afdoen: addreffeerde de Ryngraaf fig by Requefte aan haar Ho: Mo: , verfoekende Juftitie, welke by Refolutie van den 21 January 1666 den Raad verfogten, een Hoogen Krygsraad te formeeren, om den Heer van Langerak te regt te ftellen. Waar op de Raad den eerfte der volgende maand antwoorde, dat „ de Krygsraad niet meer in weefen was vermids het fcheiden van het Leger, en dat mitsdien deffelfs magt en autoriteit t'eenemaal „ was koomen te ceffeeren : en dat den Raad in de faak foude regt doen, of felff, of door „ den Krygsraad by haar te formeeren" (V).

De relatie van de Krygsraaden tot den Raad van Staate, of liever de fubordinatie derfelve onder den Raad , beftaat in de volgende pointen: Ecrftelyk, dat defelve regt doen na den Articulbrieff, en andere militaire Ordonnantiën,

en

(a) Placaat en Ordotms van den Raad van St: 18 Ai fril '1668 Art: 12.

(b) Aïte van de Heeren Gedept te velde$Mey en 3 Jun: 766f, (j) Ref: van den Raad van Stutg Jan: en 1 Febr: 1666,

Sluiten