Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 237 )

en Placaaten, door den Raad van Staate geëmaneert uit kragte van de bovenftaande generaale delatie „ van ordre te ftellen op de militaire

discipline, en alle exceffen onder het krygs-

volk te ftraffen" (a).

Sonder dat ergens gevonden word, dat magt gegeeven is aan de Capiteins Generaal tot het emaneeren van Placaaten, Reglementen, en Ordonnancien , op het ftuk van de krygsdiscipline, en dat felfs buiten kennis en deliberatie van den Raad van Staate: het geen men egter defelve heeft fien praftifeeren , voornamelyk den laafte.

Ten anderen, dat van de Vonniffen van de Krygsraaden appel valt aan den Raad van Staate , die van den Hoogen Krygsraad niet uitgeflooten, hoewel de Heeren Princen van Orange verfcheide maaien getragt hebben te beletten het verleenen van Mandementen in cas d'ap* pel van de Vonniffen van den Hoogen Krygsraad (1).

In het jaar 1624 (2), als het disput vry hoog ging, is ter Vergadering van haar Ho: Mo: voorgeflaagen, „ dat Vonniffen, gewefen in „ het Leeger, den Raad niet prefent zynde,

niet

O) Ref R:van St: zo Aug: en 17 Sept: 1588, 13 Aug:; 4 Sept: en 12 Nov: 1550, 14 Decemb: 1600, 28 April ca 15 Dec: 1622, 28 Mey en 2 Sept: 1624, 25 Juni 1625, 3 Maert 1627, 7 Feb: 1637. 3 Maert 1640, 3 July 16U, 11 Dec: 1642, 24 Febr: 1645, 21 July en 3 Off: 1648, * Maert 1649, 16 Juni 1667, 18, en 21 Apr: 1668. ' (1) De Regifters en Partyboeken van den Raad van St» 2yn vol van exemplen.

(2) 9 July IÓ24.

P s

Sluiten