is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44* H. SANDER

t geheel meer gezonden dan kranken, meer bnaverr dan openlijk en bedendig laaghandelendrfchurkeif

er zijn meer gelnkkige, ten minden meer geruste hu' wehjken, dan verdeelde en gefcheurde, £ recht" khapen en met voldrekt bedorven kind eren d-m eer en (chaauiteloze deugnieten, meer Regenten n ' dormers en veroveraars , meer opbouwer dan vern^ Sten"'me?r1e 5? ^jdendï zielen , dart S

^^^^^ -e,e fgde ife^

ïfliS*?- WaarÖm het kwaadtï^eXeSf1 Se^ti ZG°odlaaS&in%da0 immers inaar eer.Weirffi^in^rp^^S iS veele fchoone, werelden zvïï „ welfS" LÏÏen s"°re renhemel, en verwachten ons! Toen Gnd 7 A

tijd meer zijn zal.» 1 "' C" Zwecrt' dat '«* geen

koint! Ïet^fS^^ voorden Alleen zullen ^S^JSS^^ÏS de Lezers hier onder andere fchoone aanmerkiS^^ len ontmoeten over het huisliik OPinl • / lijk, over het huwel!£ fa^&'f\fiJSt Concubtnane-, over de voordeden" der opvoed-_ï

uk dcnero?i f°"e 0pl,Sf1118' Van de bedenSgen "öw^; uit de toelating van het kwaad ontleend en in^elSr

worden tegen de Voorzienigheid Met een Sni

tjen u,t dezelve zullen wij deze rcccnf^Sn „ Die God, zoo lezen wij Bladz. i42 _ die ftiWc

ft der^/' dl£n a,1IeS 8eh0°rzaamen moet, die de laat de der eeuwen dezer waereld even zoo 7 et tu T tegenwoordige, die ziet ook in de teWnwoordbr Lt en mengeling van kwaad en goed reeds d-n 5 In voor het toekomende. Alles in de ™tJ?- P00*^ bloeifem. Alles werkt in de ^id^d " »»d en

AL