Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5S2 W. LEURS , NADERE AANMERK. EN WAARN. ENZ,.

en vooral de beenderen der bovenkaak , bijzonder het osmaxillare fuperius, Ethmoideum en de os/a fponeiofa wegens derzelver losfer tarnen weefzel: 't geen indedaad

lijnregt tegens de ondervinding aanloopt. De Heer

. leurs treedt vervolgens in een nader onderzoek omtrent de kentekenen, toevallen , oorzaaken en geneeswijzen van de Kromming der Ruggraat, met verlamming der onderfte Ledemaaten, en bewijst ook daaruit , dat dezelve niets gemeens beeft met het OsteoSteatoma , maar in alle deze opzichten van hetzelve grootendeels verfchilt: — Iéts, waarin wij ook gaarne met den Schrijver inftemmen , fchoon wij echter niet inzien, op wat grond de Kromming van den Ruc/raat in dit geval enkel en alleen uit een kropzeerige fcherpte moet afgeleid worden, en waarom ook niet, volgens de meening van den Heer vos, andere zoorten van kwaadlappigueden en vochtverhasteringen dit zelve gebrek zouden kunnen veroorzaken. Even min verdiende de Heer vos gegispt te worden, wanneer hij in de eerde beginfelen van dit ongemak , ontbindende en verllerkende middelen aanraadt, vooral, wanneer 'er eene kropzeerige ougefieldheid plaats heeft, ten einde daar door den verderen voortgang van het kwaad te fluiten; immers zijn zodanige middelen in Scrophuleufe ziekten, de eenigfte, waarvan men zich eenig wezenlijk voordeel kan belooven , en de vraagen van den Heer leurs : ,, Wat zullen ontbindende nïid„ delen op eene Scrophuleufe ziekteftof, uitwerken?

,, Hoe zullen ver/ierkende , den voortgang

„ daarvan Ruiten ?" zijn door de ervaring ge¬

noegzaam beantwoord.

Het ander gedeelte dezer Aanmerkingen, behelst eene verdediging , tegens eenige hoonende" uitdrukkingen, ten aanzien van den Schrijver, in het zelfde gefchrift, door den Heer vos gebezigd , waaruit elk onzijdig Lezer de onverdiende zo wel, als onvoeglijke uitvallen, van dezen jongen Arts, tegen onzen verdiensilijke Heelmeester, zal kunnen afnemen, en dezelve ten hoogflen moeten afkeuren.

Sluiten