Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDERLING TESTAMEMT.

239

en gevoelens fchilderen; het wil ook verwondering verwekken en verra fchen. Gedurig voegt het iet vreemds bij zijn onderwerp. Op deze wijze wijkt alles van de natuur af, en geene zaak wordt van het zelve zoo vojrgefield als zij is.

zonderling testament.

Een oude vrek fiierf onlangs te Londen. Zijne erfgenamen lieten zich niet bidden, om bij de opening van zijn Testament tegenwoordig te wezen, en zie hier den voornamen inhoud. . „ Ik neef en make aan mijn neef, mijn oud zwart Kleed. ,. Ik face aan mijne nicht, den borstrok, dien ik aan zal „ hebben, als ik fterve.

„ lk late aan elk der kleinkinderen van mijne /.uster een „ 'van de kleine potten, die boven op de kast in mijn llaap„ kamer Üaan. .. , Aan mijn Zuster zelve make ik, voor het laatst bewijs 'van die vriendfchap, die wij te famen gehouden heb„ ben, de bruine aarden kruik, die men vinden zal, achter „ het hoofdeneind van mijn bed "

Men oordeele over de verbaasdheid van deze erfgenamen, bij het lezen van dit zonderling Testament! elk voer zoo veel hij maar kon over den overledenen uit. De Zuster van den goeden man zat kort bij de kruik, die zij moest erven, zij trapte dezelve met haren voet aan Hukken, in het oogenblik van haren toorn, en duizenden van ftukken gouds rolden aanftonds door heel de kamer. Dit gezicht veroorzaakte eene fpoedige omwenteling, in de wezenstrekken van de aanwezigen, eik liep naar het gene hij geërfd had, en men vondt dat de overledene zijne erfgenamen aldus hadt willen verrasfen.

anecdote van keizer jozefus.

rpoen de Keizer jozef noch een kind was, kon h;j niet anders dan met afkeer van de Franfche natie hooren fpreken, vooral betoonde zich die afkeer bij de volgende gelegenheid

De Marquis de ginori , die een groote porceleinfabrick te Florence had opgerecht, fchonk aan den jongen Ke'zerlijken prins, een verzameling van lbidaten in porcelein . van alle natiën in hunne uniformen. Jozef touLde zetr veel bfjd.

fchap,

Sluiten