is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDE UITSPANN. OF LEERZ. CONVERS. TE BEZORGEN. 445

door tien buiten Leden , welke voor iedere les 3 ftuivers betaalen ,waarvan in dit en alle volgende gevallen één voor den Lector is, en twee voor 't huis; dus elk wekelijks aan 't huis agt ftuivers te zamen ƒ4 :- en in 't jaar dus . . 208-:-:

De anatomie,door even zoo veel buitenleden, tweemaal 's weeks is 's jaars ƒ 104-:-:

De phijsica, 's zomers twee- en 's winters driemaal , ook door tien buitenleden , is 's jaars . . . . ƒ 130-:-:

Geographie en mathesis ieder twee, dus viermaal 's weeks . . ƒ208-:-:

Tekenen viermaal 's weeks, waarvoor Ambachts - gezellen maar 2 ftuivers betaalen , waarvan één voor 't huis, is . ƒ 52-:-:

De overige tien Leerlingen, dienaar model Tekenen betaalen 3 ftuivers waarvan twee voor 't huis, dus . . . ƒ 104-:-:

In de Manege worden 'misfchien zes lesfen per week genomen door .buitenleden, waarvan elk per les 3 ftuivers geeft aan 't huis, is grosfo . . . ƒ 47-:-:

De musicq door twintig buitenleden, ieder betalende 10 ftuivers is voor 20 Concerten . f 200-:•-

makende te zamen ƒ3194 ;-; de geheele uitgaaf nu is ƒ 2500-:-:

Dus Rest ƒ 694-: •: Welke fom voldoende zal zijn, om daaruit te doen 3 aflosfingen ieder jaar a ƒ 50 -: -: elk, te zamen . . . . ƒ 150 -: -:

't vuur en licht ... ƒ 250-":-:

Verdere onkosten voor 't Concert en onvoorziene toevallen . . ƒ 294 -:.[:

Zijnde juist ƒ 694-:-: Als men des noods 'tl voordeel, dat van den wijn aan 't huis zou komen, brengt op 1 Huiver in plaats van 4 duiten, per flesch groeit dit nog aan met . f 2oo-:-:

Men