is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Departement van Oorlog, en de Sekretaris aan deszelfs hoofd geplaatst, is belast met alle zaken die tot de krygmagt, zo te water als te lande, betrekking hebben (w). Beiden moeten zy, ieder in zynen post, die dingen uitvoeren, welken hun door den Prefident der Vereenigde Staten worden aanbevolen , en zy zyn verplicht in het geheele beftier van hunne departementen het goedvinden van deuzelven te agtervolgen. Het derde Departement, dat der Trefory, is van eenen anderen aart, ftaat meer eigenlyk onder de beide Huizen van 't Congres, en is uit verfcheiden Amptenaren zamengefteld. De pligt van den Sekretaris, die hier de eerfte perfoon is, fchoon de anderen, op eenen na, geencn van allen van hem afhangen , beftaat voornamclyk in 't uitdenken en in gereedheid brengen van ontwerpen, ter verbetering en beftiering van 's lands inkomften, en ter onderfchraging van 's lands krediet; in 't opmaken van begrootingen, betreffende ontvangst en uitgave; in 't opzigt te hebben over de invordering der gemeene lasten; en in 't befiisfen van de manier op welken de rekeningen der bedienden moeten opgemaakt en afgehoord worden; waar wy dan nog byyoegen, dat'er

geen

A£ts of the first Sesfion ofCongrefs, chap. 7. G3