is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 225 )

XVL

DE STELREGEL, DAT DE WETGEVENDE, UITVOERENDE EN REGTERLYKE MAG. - TEN VAN ELKANDER GES GHE IDE N EN AAN VERSCHILLENDE HANDEN BEHOOREN TOEBETROUWD TEWORDEN, IN HET WARE LICHT GEPLAATST.'— DE MIDDELEN, OM IEDER DIER DRIE MAGTEN B IN N E N HARE PALEN TE HOUDEN,EN DAAR IN TE HANDHAVEN3OVERWOGEN.

T ot hier toe hebben wy ons bezig gehouden met de Regering der Amerikaanfche Unie in 't algemeen te overwegen. Wy hebben gezien, welk gezag aan •dezelve , als een enkeld ligchaam befchouwd, was toegekend, en welke uitwerkzelen daar van, ter bereiking van de oogmerken waar toe zy was inge.fteld , de verzekering namelyk van 's Lands veiligheid van buiten, en de bewaring van de inwendige P rusti