is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Oo )

fuimen tyd hunne plaatzen in denzelven be< houden.

Een derde gebrek, door eenen Senaat te verhelPen, beftaat in mangel aan 'genocgzaame kennis van de voorwerpen en gronden der wetgeving. Het is niet mogelyk, dat eene vergadering van menfehen, welken voor het grootfte gedeelte zig te voren met weinig anders dan hun eigen beroep bezig gehouden hadden, en die, geen' ftaat kunnende maken van lang in hnnnen post te zullen blyven, geene genoegzame aanfpooring hebben om de uuren, die 'er na 't aflopen der ftaatsbezigheden overfchicten, in de beoeffening van de wetten, omftandigheden en in, gewikkelde belangens van het land te hefteden- het is niet mogelyk, zeggen wy, dat zulk eene vergadering, geheel aan zig- zelve overgelaten zynde , niet dikwyls in zeer ernftige dwalingen zoude vervalJen. Men kan op goede gronden verzekeren, zeide een Amerikaansch Schryver niet kng voor het aannemen der nieuwe Conftitutie, dat" de meeste verlegenheden, in welken het land zig bevindt,aan de imsftappen der onderfcheiden Regeringsligchamen zyn te wyten, en dat deze misftappen, ten aanzien van de meeste leden, meer uit gebrek aan doorzigt, dan uit kwade oogmerken zyn voprtgefproten. Wat

toch,