Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in vaste lighaamen besloten gevonden. 519

gehad te hebben, zijn in eene geheele bedrijveloosheid, in eene opfchorting van leven, in eene gematigdheid, die geene ontbinding toelaat, geweest; zoo dat het niet nodig was eenig verlies te herhellen, vermids de vochtigheid der omringende ftoffe die van het Dier bewaart, dat, om voor verderf behoed te worden, alleenlijk nodig heeft, dat zijne famen hellende deelen niet opdrogen.

Maar Padden zijn niet de eenige Dieren , welke het voorrecht hebben, dat zij, geduurende een zeer groot tijdperk, zonder voedfel en gemeenfchap met de buitenlucht leven. De voorvallen van de Oesters en Dactyles, waar van wij in 't begin dezer Verhandeling gewag gemaakt hebben, kunnen tot bewijs daarvan bijgebragt worden. Maar 'er zijn nog andere voorbeelden:

Twee levendige Wormen werden in Spanje gevonden, in 't midden van een blok Marmer, waarvan de Steenhouwer bezig was een Leeuw van de natuurlijke koleur, voor de Koninglijke Familie, te maaken. Deze Wormen bewoonden twee kleine holligheden, tot welke geen opening was , die met mogelijkheid de lucht kon inlaten. Zij hadden hun onderhoud waarfchijnhjk uit de zelfhandigheid van het Marmer, vermids zij van dezelfde koleur waren. Dit voorval wordt bevestigd door den Kapitein ulloa , een beroemd Spanjaard, die de Franfche Academisten op hunne reize naar Peru, om de gedaante der Aarde met zekerheid te leeren kennen, vergezelde. Hij beweert , dat hij deze twee Wormen gezien heeft.

hen Tor van de foort, die men Steenbokstor noemt, werdt te Plijmouth in een huk houts van het hol eens Schips gevonden. Het hout hadt geen uiterlijk teken van eenige opening.

In les Affiches de Province van den 17 Junij 1772 lezen wij, dat in 't midden van een blok Marmer, hebbende dertig voeten middehijns, een levendige Adder gevonden was. Zij was in een krullijn negenmaal rond gevouwen, en kon de lucht niet verdragen, maar hierf weinig minuten daar na. Den heen onderzoekende, werdt niet het geringhe fpoor gevonden, langs welk zij daarin hadt kunnen komen, of lucht ontvangen.

Misson maakt, in zijne Reizen door Italië , gewag Kk 4 van

Sluiten