is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"3° EENIGE BIJZONDERHEDEN

— zij fchieten op elkandcren toe A^tt^i *

pervlakte van het meir wijst hunneTni* a^ °P" en het verfchrikkelijk gevVgt n&J f} dnft aan fterk in een geflingerd linLn " 6011 aanvang _ het water wordt Q SSSJL»** de» zij boven en liaan dc kake « em' f V$ kome» door het .vergelegen bosch he • nnLdat hVeluid zinken zij neder, wanneer het "cve-nn 7 andör*aal gen bodem van den poel ec , einl 8 1 den in°dderiwonnenc zijn viugt dekdoor 1 ë „T' C" dc overwijl de trotfche fverwSnaar ücLfflkt" VtCT > ter" de plaats des gevegts, aïïar ii ^ ™^<m naar groote menigte der gefchTbi lm' 'WaFe door de üjk gevegt wordt toeg^fchT ^ ^ dk vrees"

Ik werd niet weinig ontroerd r>« l,^* ze bataille - Cn daar de zon L$ ugezigt van dewas het blijkbaar, dat.Ieder^eïblT d?t f?6" WaS' mijne gevaren en moeilijkheden mL'J» lk lw8«e. nadien de allegators van alk ktm^r"««nen; ven geweldig vermeerderbe Z^'n ^ ha" zelven te haasten naar het meir L ™J om miJ

het Fcheen mij niet goed «M» S i dl te vangcn — om het in geva van ifvcT n?ke \mcdc te nemén, liezen, te meer SH^J?..11? water te vcraangcv'allcn'te zul£ wo leV-ti'fj'1"^, ZaS °™ zag ik mij tot mijne ^S^SS^Z^FT ~ en dus gewapend flapte Ik in ^11 , kl,ods voorfte linie8 van die E J£k? ? door dc ringden, heenfturende Sk?enPh™f6 haVen «*■ ik door verfcheïden van het lnk£ r ~ ïaar daar volgd werd, moes™ ö

acht geven, terwijl ik uit al S„ S naauw*eurig gang van het meir roeide I J' H naar den in" menigte mijner aanvallers beS t 'aai' V00r de eer ik halver wege was JevoS ~ maar

zijde omcingeld en • ' W-mi lk Van a"e

mijn bootjen ^n'^^^lf te. f**» twee groten op denzelfden d^Tan dT'met i™' en een gedeelte van het Ho-H™*™u aie,met den kop fprongeifen geheele feooS van wS overlT, fpuwden, flaande hunne kaken zoo2\T "ffllj heen op malkanderen, dat zij mb Sa v?rdni« 1J"e0oren verwachte nu niet anders daS , 1,, ,, ^-den- ~ Ik bootjen gehaald en mii^w03nS?^

ik