Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ïO BEBIGT VAN TH. JEFFERSON , ENZ.

wordt. Het verbiedt onze zouten visch en anderen gezouten voorraad. Het duldt niet, dat onze fchepen onze eigen produkten derwaards brengen. Engelfche fchepen alleen kunnen dezelve van ons halen, en daar cn tegen rum, mclasfe, fuiker, koffij, Kakao, ingiver en piment aan ons toevoeren. Op Dominika zijn wel eenige vrijheden voor ons, doch ze zijn zoo bepaald, dat wij 'er weinig gebruik van maken kunnen. In de Koloniën van het vasteland , en in Newfoundland zijn alle onze produkten verboden , en onze fchepen mogen 'er niet inkomen. Doch de Stadhouders hebben verlof, om, in geval van gebrek, den toevoer van zekere artijkels voor «enigen tijd open te dellen , doch alleen met hunne eigen fchepen , niet met de onze. Onze burgers mogen zich in geen Dritfehe volkplanting als kooplieden of faktoors nederzetten. Dit is bij dezelfde wet, die gewonelijk de acfe van Navigatie heet, uitdrukkelijk verboden.

In de Deenfche Amerikaanfche bezittingen geeft ons koorn en meel (coinmeal) rijst, tabak, hout, zouten visch, indigo, paarden, muil-ezels, levend llagtvee 5 percent, ons fijn meel (ftowerj gezouten rund- en varkenvleesch, teer, pek en harst integendeel 10 percent.

In de Amerikaanfche eilanden van het Verëenigd Nederland en van Zweden , neemt men onze voorctbrengfelen en fchepen aan, onder bezwaren, die niet drukkend zijn. In de Hollandfche bezittingen van het vaste land klimmen deze laatiten hooger.

Het overzigt dezer bepalingen, in zoo verre zij aanmerkelijk heten kunnen, komt hier op uit:

1. In Europa.

Onze broodttof is in Engeland altijd zwaar belast; in Spanje hij weder uitvoer naar deszelfs Koloniën ook aanmerkelijk bezwaard. - Onze tabak is in Engeland , Zweden en Frankrijk zeer met imposten gedrukt ; in Spanje cn Portugal geheel verboden. — Onze visch en gezouten mondkost is in Engeland verboden, in Frankrijk hoog belast. Onze traan in Engeland en Portugal verboden. Onzen fchepen is de Naturalifering in Engeland, en federt korten tijd ook in Frankrijk, verboden.

2. In de Westindiën.

Alle verkeering met de Spaanfche en Portugeefche bezittingen is verboden — onze zouten visch en andere fpijzen van Engeland verboden — ons pekelfpek en 'hroodltof (maïs uitgenomen) alleen voor eenen tijd,

door

Sluiten