Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

515 G- J w o l r f

geandvvoonfing daamn ÏÏLjffi Dd%V-^ndeling ter G»*to,, erkend^ wel deS r? ^W maar vondt hetzelve v ^ mT''

werviSSï^,vJ!ï? en V0OriiI door eene

maligen lJSSS^^^R^0^ voor" beid in het licht te 'eeven Pn T fJ"en ar"

deelin°- van hPr i V n daardoor aan de beöor-

in hoe vm-e ?r door r •rPUbJieL' t£ onderwcT*n, Maatfchappiie, aa de tLfifi?* d£ recht gedaan zij" dan nier ^ Vcrhande%

ditH:nd^erple^dSCbË j" de b?»**n* van ziekten, tot welker We e tl ' dat hij alle die re naairingen ■ rde late"

eenig voordeel hebben aangebragh k £TtM 'gaat, en in elk derzelver opheft StV00r ^ do?r" zo omtrent derzelver aart toevallen , T Z'->' werking der geneesmiddelen verfeui 1Sbef ^ ^ danige worden de volgende afSnderlm,n ~ Ah Z0"

nieuw-

Sluiten