Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSQ ' c O x E

*nlt^^

onze Lezers te wezen, ^2m39E behaaf jijk voor geeft ons de Reiziger de nlruSKA!^?^Mtl«^ brier', «*, zoo als zij egerS; voTw £ &ie Va" de W Leung .s onderzocht en verbeZ^Zd^

Ue Marmot bewoont de hon^n» f Vüraenvoorkeur aan enge valeien vZiïf ^f*' en Sceft d* Jijde, In de lente gaat hif Tesr" en zuid"

ftreken, waar de groe iS If / hol.fn bezoekt lager zomer klimt hij C\ozZ fV°Tdml is' la &n

eenzame holen. Hij geSSK Tens' en be*°<*t gemaakt eet hij mi f S£^ Pla"*?,*och tan* gig, en daaraan fchrijft men zih e VJ ,' -?J dnBkt Wei" gens vroeg komen de oude RlSn»p • V°e' 's Mor" om te grazen ; vervolïends hrl«^ ^ -Ult hunne holen «t, de laatften v«Sffi^5SÖehre J'°'lgeri beminnen warmte, en kunnen i U?!r • ?lomn,e ' zii den, zich uuren lang £ £ zon S'J k? VeiliS vi"" gras tot voedfel of win er voorr.1'f bakeren ' eer ZU «ij zijn altijd tegen v Ken oh, VorzameJen- Doch het minst gerucht waaSomvé? 5?T h°e'ie ' en °P en verdwijnen. De jagers wS h J met een fchreeuw, bootfen, en hen du Snder Söt ëTr lcbreeuw na te mot heeft een levende 1, ? k"Jgen. - De Mardier overlast" J'È-^If^ °°g- Hi< doet geen verlaten geheele gVc Pen hun le 1^ Uic v^ dwalende eene ahdere> do ™Z}2V^t £a zoeke» onnmjelijk, dan verdedigen zii Zt h"n df 0Btk<>ming tanden, tegen Oenfch^S.^ kïaa^« fthappij, en hebben I S-„ ' 1-eeven 1,1 maaf"

zijn altijd „pcn ,*°a7 \™™ at>"koningen; De eer, gefloten-. l„Jde eerfte vind mtn '7^? In ^mber «i de laatfte veel hooi én gew dS V g'en h°oi' hendig ?lj„ dj, in hct vèrvaardS ,~ ?aatiw e" beven. Zij hollen de aarde uit Jt w n hU"ne verWii" daar van weg. D overige ftn™ e-rpe" cen gedeelte de frevigheid^te bevoXg W een' OIB

dan zes „f zeven énSSaSStS^Ï^1^ meer van agt tor twintig voeten lmSrJ~ uH„et b,n»e"fte is ?"gang. die op oriftrenT vijf $Ves Uit eenea

m twee gangen wordt afgedeeld 1" V3" zi->n be^'n naar een kleinen kuil boot Tn 1' J Van de ™k Waarïn zij rusten. Deze l[„Z de a"der naar de kamer j ucze gangen vormen altijd een regte

lijn,

Sluiten