Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w. g o x e

HüLDRic' CAMPEL Was in " bekend Wezen.

van zijne irudiën, af wezig L1*3?' tot "oo^et^M een dochter, die' wed Si SZT}TW beviel *3 «erven Zijn Vader, oaspa fcheen te 2llJ,en

van de nieuwe Ieere, wilde' nier V, P,EL » ter het kind doopte', o"dat een V,f2 Roorasc»We Wijwater ,befprengde, en daar >e? J?°i™w het met *«* by de hand* was, doopteH^.™d PrediRoomschgezinden zoo 'zeerreïenhem 7'u D,t bra«t de hij naauwhjks den dood ontkwam *° ^ging, dat op den landdag fcfehuld^De^^ m andere vergeefse!, beproefde n& *gden Werden» Omgeroepen, Het M ïïï OD p elen ' daar over «fl, te lang om hier te « ™g °? *«» z°nderlinge wijbeilist. Doch dit hid ee;, ^^"oegen van camwtwerkfel. De Hervormlen J„ nder ' vee] gewigtiger W dezen redentwist 7n el met dü RoWchen

eerften erkenden Jen ande. S**! gefclliI geraakt! 1* aatflen beriepen zich ofd K±n de H^t; de f'ngen. De AfgevaardSen **?S en ^erkvergade, men, ten opzichte van a l re veTh-f" M bfiV9len» d" oop van deze zitting waren?Vaotl\ Pmm^e ia leer mogt houden , die men V^?r§?onien, zich aan die God te vinden. Het volT re^dns ? h,et VV00rd «E van den Bijbel , en dit gaf aan dë &** 'ezen zoo fpoedigen en gelukkigen voordenierv,orn,,ng eenen twintig jaaren gei,lei EngadLiï ?£f li* ^ Z'J' ^ alleen uitgezonderd) wado^iw d°rp Sa,il'm arbeid van „. CA/IPEL gSffl&K^ waar toe de toegebragt. "Lfver niet weinig wj ]lebbeil

De Heer c, vondt , din hii ruvan asbest: een foort van e%?t^m ' eene rots van een grijze zilverkleur dfctoiÏ»W ^Migl***-, den. kan worden uitgefponneï en kï SS V£2ds al* dra! het vuur onvatbaar te n/r, 7 *>**ti voor

gends punius, da,r van eene t' t " maakten, vol, nen geleek. Zij gebruikt?,, ze v0ï '1 'f,'i Mar h.lken van aanzien, wanneet ze on ^ederen' voor werden en daar zulk een kleed Zr* ',,0UtmiJ£ -eIeid de asch van het lijk jn ' , ",et verteerde , werd Men kent ook nJnog °"Vermengd bewaard:

doch daar ^fc'^Srffi^

men

Sluiten