is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 LÖWITZ, OVER HET KRIJSTALL. VAN HET LOOGZOUT.

geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij, zijn hinderen Gadsj wtj zijnbemind van voor de grondleg der wereld zoo fpreekt de werkzaame SrienFdl deugd, met de woorden van den Apostel.

over het krijstallizeeren van het plantaartig bijtend loogzout.

{alcatt vegetabile caujlicum.) door den

heer löwitz.

Qm het plantiiartig bijtend Loogzout tot krijstallen te ^ brengen bereide ik vooraf, door ongebluschte kalk, eene goede bijtende Loog, zo als zulks" gewoonlijk geIcluedt, en laat d,e in een ketel opkooken, tot 'er zich op de oppervlakte eene zoutkorst vertoont. Daarna laat

tZiïJ™ U,tgfn ' 'en giet' nadat alIes wel koud geworden is , de Loog van de krijstallen, die lugt- of koolzuure akali zijn, in een afgebrande glazen kolf af, 2« Silh in eliï'S0\ 'er een Z0lltk01'^je verfchijnt S w , Pe,n', •Nfdat het koud geworden is, vind men ei tweeder eie krijstallen in, naamlijk groote dun-

usSén3d?1'atjeS' dieTaa,rbijtend ^zom zijn, en I> T jinff dezelve nog veele kleine koolzuure krijstallen. fch-uf gJ Cr °Verblljft e" ^gootm moet worden, "eeï 20 °,P eene koele Plaats ™ nedergezet wordt, nog veel van het zuiverst bijtend Loogzout aan, t welk agtkante in de fraaifte orde digt aan en bii elk™! der gefchikte krijstallen vormt. J

Om het plaatvvijze Zout, dat in het zandbad aangeidioten is te zuiveren, ontbindt men het in eene gelijke hoeveelheid koud water, laat de Loog in een welgefloten wijn-fiesch bezinken, giet ze dan voorzigtig van het fliimig zetzel dat op den grond ligt, af, en laat ze op nieuw in het zandbad uitdampen. Op deeze wijze verKrijgt men eerst falpetervormige prismatieke krijstallen, die enkel en alleen uit koolzuur Loogzout befiaan; doch vervolgends fchiet het bijtend Loogzout in de grootfte zuiverheid aan 't welk zomen 'er de overige Loog behoorlijk heeft doen afdruipen, en het dan in water opiost, een bijtend Loog geeft, welke volmaakt zonder Kleur en zo helder als het zuiverfte water is. — Indien men dit zout in een kroes fmelt, tot dat al het krijstalwater verdampt is , bekomt men den bijtenden 'fteen -« O-