Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J « /oelen door onze linnen nS : Le7en is v°elen. ^ door dezelve i„ onze ziele"' Wf hrfSf**1?' maar van verleden, van toekom»;» J nebben begripnen

*jn genegen dez^ cS d Sn' 3? te&enw°ordig? PtyS «5», en bier, vriend J ^" ^delijk%an7j

dan deJ gereld der■ déïïbSÊ i§ a,,ders §eftej "

^rkelijks zijn, dan hefgenfreïnw^-^6 ka" ™t genwoordig zijn is dadelijk beiS Tn / ,g 'S' >Vanc tetoe om bge en bet wfleïS^SkSik is °°kh«

beider betrekking een duidelijk beS ï, ??ldat WiJ van wpordigheid is alken werketökhSf P bbe,K Te?endekking, daar verleden en toe kom,'/0 °°k effens be, rel1 d«fr denkbeelden te voorS,^ gj]0oit uit de we, gen ,iroo ^ fc* E2^^^ * {«i. Een itroom beltaat in alle d^N C^ljk voor^lbron zoo wel als aan zijnen mo„H a " tcffells» bij de » den wijden oeeaan o£tWeIk™ ^ iicfi «ne geduuiige opeenvolging van lüf * -W indeel, is gen, die ieder oogenblik onrfa™ meuw* fcheppin! oogenblik vervat zi[ne wereld ' L'11 Ve^en, £r inwendige kracht verbon, enbftn ie,210? ze,Ven' »cht tot den tijd, geïfoleerd 7n? maar '» op-

dat z,ch beweegt/uf ieder 0o-e,fb?ik Si? .een licha<™>

Onze ziel is de lijn, langs wr £r 10 een Pl<nt. afrolt, het tegenwooi'dig ^.^ S kf 2iül!elj'ike Wereld Punt van het afrollend lichaaï én ' ,geli k hct «aken nooit eene linie zijn ZeC S alleejl een P«nt\ denkbeeld Van de geheele linie makend ^ wogen lichaam niet meer dn, J ' 0%ch°on het beZoa ook Hellen wij ons fi-Kj^T ^ o fcnoon de werkelijke n Ju he " eei\geheel v^> volgens zijne natuur altijd a rin ï" We<*£«ft leven beeld eener levenslinie dadS i ï ? P"nt be'hlat- Dit trokken denkbeelden te rS/ geloove», heet afge. ™*™*^g*wU^^^ een bedrog vin

werkelijke we-

d-met ipooken, wiet wSl^

Waar-

Sluiten