Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$22 van het eiland pontia.

Want onder de mannen en vrouwen, die fcheep waren zagik er, uit wier oogen het vuur van liefde, Mouzii! en tweedracht opvlamde , en mij overviel een koude fchnk, toen 'er een zuiderftorm oplteeg, en ons, vele mijlen ver, van onzen weg verwijderde. Met veel moeite en gevaar lukte het ons eindelijk , de kleine haven van het eiland Pont.a te bereiken, Even zoo treurig als voor henen Madonna beritoladesboccac, cl o, gUJg lk m;,n reisgezelfchap aan land. De een zocht hier en de ander daar, onder dak te komen, en £ ? ,Cf g-£d, eilandt;rseen gunftig wellekóm,

Ik had het geluk , in het kasteel van den |ouverneür

don euangel1sta (lk wm niet Markus of Lukas!

een kamer tot mijne woning en een ouden foldaat tot mijnen kok te ontvangen. Voor henen behoorde het eiland , met de overigen

S? ^ buiS, Va" FA"'ES£' e" thans0-!

met gelijk ik onlangs m de Dictionaire ehcijclopedique gelezen hebbe aan den Paus , maar _ aan den Konina van Napels. _ Het heeft niet meer dan veertien ltSn&iche mijlen m zijnen omtrek, is geheel met bergen bedekt, en even zoo weinig bebouwd als bevolkt. Van alle tijden had het een ruuw voordoen, behalven aan zijne fmalfte zijde, waar het met eene za hte afhelling tegen de haven over, eenen aangenamen boezem opent' die de inwoners verrijken en vermeerderen zou wanneer men hem in zulke omftandigheden plaatfte, dat de chepen met alle winden, aldaar veilig konden ankeren De inwoners zijn niet meer dan vierhonderd, de bezet' tmg van zestig ioidaten waar van de helft uit invaliden beftaat 9 daar mede onder begrepen. Op een hoek van het eiland, verheit zich een groote toren, die met zes kanonnen bezet is , en in wiens bovenfte gedeelte de gouverneur of kastellaan zijn verblijf heeft, terwijl, aan deszelfs voet de foldaten , in verfcheiden groote hameren wonen. Het werk van den kastellaan is, zekere toten van de inkomende fchepen te ontvangen. Vijf dagen heb ik mij 111 dit ellendig verblijf opgehouden.

lot mijn tijdverdrijf bragt mij de goede don eüanr;^?sl:A. w verfcheiden lireken van het eiland. Eerst geleide hij mij met een boot in het zoogenaamde bad van pilatus, ter linker zijde van den ingang der haven die uit een wijd bekken beftaat, dat in eenen, met ver in de zee uitrekenden fteen,in den berg is in-

ge.

Sluiten