Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» V A N tl A M E L s v E L D

Wij merken hier bij od dit- j„ „ * schux.tkns heit wn^SónJ^,?6', BeroeBI* ?W zegt bnfekendbaal feE tï ; ' W°°rd

dus de fpreekw js *rQV n»rv> ™ V ' C ^ H' door 'J^?Jr?WraaH ««*

uit de denkbeelden deTc^iX P '"g 'l' °ntleeild Geesten, en tevens SelnZ?,£2 'i "T08 het riJk der hoogte van ^ % * f ^ 9fi de gew,jde en betrachters van den 2L " " F1» de' Midö» deugd, onder hel^eftS^f^»sc c» d« 4e bezitten zullen, S^t^^18^?^ kdien zal. , ,Kt nJ!c van God heer-

De aanmerkingen bii Hoofd/} fY- 'oi «er breedvoerigf V^jg^a^^l^ V0,p zii« overnemen. 1 cl,e blJ «*• 26 en 27

wSa^^^f^ d>e gezalfde Overgingen is, de^ Koning vaThe « uitgeroeid worden. ~ Zoo lla t 'er n i G*»5> cn 'er is geene red™ „ ,Jn de" Grondtekst,

deren, l VuSktHd^t^S^ te vera«! legd 'wordt , ïl &Kj Z0I,dcr dat 'er geders zien, of dé dood v/n tüC nog niet ™'

yoorfpeld,' Sl^^M^ ®* Wer

vervolgends' zich v?ééniSe e n tTï !frnieJende • Romeinen tot wanhoop Sonofr TfV* gen van allerhande gruwelen yP J 1 ple£" Romeinfchcn Veldheer n 1 ~ J 2ul,en door den

ng to worde,,, wile proEV£

Sluiten