Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538 EENIGE OUDE G Ê S PR E f! i{ EHJ

« ' Z DE HERVORMING.

A. Verheug u, mijn vriend !

B. Ik heb dat verleerd.

gij"u ik iS <« -oelte waardig, dJ

B. Het zij zoo; dan kan.ik mij nog niet verheugen

"f &r5s »a .fiBïS «Sa ee"e H

A wi!6"6 flMoWe ho<*e> en Sroote vreeze! A. Welke vreeze?

A. Ei wat! Menfchen met ziende oogen , menfchen rf,v ™ eenyjerbeetenng der dingen aandringenriatên^ch ïoVnfet bi \

,oift;.Ligter' dan' g!] d^nkt' als het m™ met veel treurisert toeftel, met groote llaatfie , met groot eÈÓfnU Pn ™« feungen vende woorden gefchiedt. Want Z jfi&S.n deft" j geböft. ma"' hij m£er aan de oorea -f ™e ooien .

A. Hij zal zich toch niet eer ftil houden , tot dat het geen waarop h„ aandringt, voor zijne oogen gefchiedt '

n. Domoor a s of men hipr pn Hn=r ;„.„ brengen aflehaffen, eene kfedd^de n, ™ SS? 1

onge'gXid11^ en0:e\k0Kn- ^ «

3™ ' u" g,) hebt Senoeë gedaan ; gij hebt ten

minden voor eem het onftuimig aandringen op hervorming u rnïl ï gerchoven' ó ■ "et valt gemaklijït , eenTge noo" ten onder den hoopte ftrooiën, en die daarmede op te houden! :

A. Mij dunkt de aangename hoope, die mij lïreelde vërdwijnt _ gl, herinnert mij aan voorbeelden. '

B. Laten wij de wereld dragen , gelijk zij is, mijn vriend» en nooit op haare verbetering hoopen? want zij is noo t boözer " dan warneer zi, verandering en verbeetering huichelt. Wanneer' iemand eene geheele omkeering en vernieuwing der dingen mer groot gedruis aankondigt, zoo willen wij iSchen eniënk» dat de wereld een Uilen aard heeft. Hoe meer licht roS haar « des te d.eper verileekt zij zich in het donker.

A. Vaarwel dan, Hervorming !

B. Vaarwel, op deze aarde zullen wij u nimmer zien.

G0B

Sluiten