is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

OVER HET GEHEUGEN.

zien, hoe zeer zou hij niet moeten Adderen, voor al het kwaad, dat zijn eerfte befluit, om als Autheur te voorichijn te komen , nog eeuwen daar na in de wereld ftichtede! —

(Het vervolg en (lot hier na.)

OVER HET GEHEUGEN.

T5 ij 's menfchen voordgang van de kindschheid tot den volwaslen ftaat, volgt het Geheugen de Zintuigen, welke laatften zonder het eerfte nutloos zouden zijn, Een geheel gemis van geheugen , fchijnt een foort vau krankzinnigheid uit te maken. Misfchien is alle krankzinnigheid wel toe te fchrijven aan het verlies van 't Geheugen._ De werkingen van het Geheugen , laten zich gemaklijk onderfcheiden van alle andere werkzaamheden vau den geest. Het geen wij ons duidelijk in 'tGeheugen te binnen brengen, dat gelooven wij. Wanneer wij ons eene zaak flegts in de verbeelding voordellen, hoe duidelijk ook, dan volgt daar op, in een' welgeftelden geest, geen geloof. Wij geheugen eene Zon- of Maanvcrduistering , en wij gelooven dat zij plaats heeft gehad. Dikwijls hebben wij ons eene klaare verbeelding gevormd van eenen diamanten berg, of van eenen Centaur, maar wij gelooven niet dat zulke dingen ooit beftonden.

Het geloof dat wij uit het geheugen verkrijgen, noemen wij Kennis.. Al onze kennis van verleden gebeurenisfen , is op dien grond gebouwd. Het Geheugen brengt te weeg, eene vernieuwing van onze bekendheid met de zaak die wij geheugen, welke meer of min diep doordringt, naar evenredigheid der fterkte van ons geheugen. Het-Geheugen overtuigt ons desgelijks van ons aanzijn, en van de duuring des tijds. Wij 'kunnen ons geene zaak herinneren , zonder overtuigt te zijn , dat wij beftonden op den tijd toen dezelve gebeurde , en dat eene zekere maate van tijd federt verlopen is.

Het Geheugen is een vermogen, welk door geen eindig verftand kan verklaard worden. Wij noemen de bewustheid van verleden gebeurenisfen Geheugen; doch dit is flegts hetzelve eenen naam geven. Waaröm wij ons verleden zaken herinneren, is even zoo onverklaarbaar,