Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

En geeft eet) ieder ftof tot blijde Lofgezangen.

Zoo klaart de nevel op, dié zorg en angst verwekt4' "Wij die elkaar gelijk, alleen naar welvaart ftreeven,

Standvastig, vol van moed, door wantrouw nooit befmet.) Wij zullen U den lof voor uwe goedheid geeven.

Maak' ons niet voor een tijd, maar wel beftendig vrij; Gij wilt geen eerbied, neen! van hnigchelaarsof fiaaven,

Uw zegen blijve dan tot Ncêrland3 heil ons bij, De troon des Dwingelands wórde in het ftof begraaven.

Smaakt Burgers ! die Gelijk- en Vrijheid mint en achty Het zinnen ftreelend zoet van wenschbre zegeningen,

Zie voor U en uw kroost en 't volgende geflacht, Uw wensch tot Neêrlands heil, in al zijn kragt voldingen,

Deeze wensch befluite dit Vertoog of WereUbefchomving, de omftandigheden wair in wij verkeeren , geevèn ons al te veel bezigheid , als dat wij langer in befchouwing zouden kunnen blijven, althans is werkzaamheid en geene befpiegeling vooreerst de hoofdzaak.

Het geweld, waar onder de Drukpers heeft ge?ugr, twijffelen wij niet, of is volledig weggenoomen , en wij hoopen, dat deeze dagen van treurigheid niet weder aanbreeken, of het lijk der domheid, om des te gemaklijker te heerfchen, 2al worden uirgebrcid en bevestigd.

De vertraaging in de uitgaave zullen wij vergoeden, en thans onbewimpelder dan voorheen , die zsaken en waarbeden fchetzen, waar bij een vrij en dankbaar Vclk belang heeft, terwijl wij nu geruster kunnen voort gaan in de Wereld, en zijne bewooners, met meerdere oplettenheid en naauwkeungiseid te befchouvven,

. - ia

Sluiten