Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Ooft - lndifebe Compagnie,

Grefik, beweften Jortan, mede op Java geleegen,behoorde onder 't Köninkryk van Soeroiaye;

Baïi, een Eiland aan de Ooft-zyde van Java, op de hoogte van 7 graaden zuiderbreedte.

Amboina, een Eiland op de hoogte van 3 k graaden zuider breedte, ten zuiden hetgroote Eiland Ceram, en ten weften de Eilanden van Banda geleegen, op de lengte van . 145 graaden van de Ka- . narifche Eilanden.

De Molukfcbe Eilanden zynde zes in getale, als Gilolo, Ter nat en, Tictore. Makjan, BatJjan en 1 Motier, leggen by na al- . ]e onder de Einie , doch iets benoorden.

JT. Deel C

Gav

Ryft, Katoene Garens, Arak, Paarden, Buffels, Olfen, Schaapen, Ganzen, Endvogels, HoenderSjOvervloed van leevensmiddelen en veele andere Koopwaaren. Trok

Diverfche Cboromandelfche Witte en GefchilderdeLy waaten en kleedjes, Chineefche waaren en andere Koopmanfchappen , als mede Realen van agten.

Gav

Ryft en Kleedjes. Gav

Kruidnagelen, Oranje Appelen en Veelerlei Fruiten.

Trok

Allerlei Soorten van ECleedjes en Lywaaten, rlyft, Sagou enEevensuiddelen.

Gaven Kruidnagelen en trokken dezelve "Waaren als dmböina*

De

Sluiten