Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

N°. 11* Generaaïe Lyjl der bejmette, geftor*

Vene en geheet erde Runderbeeften s foo oud als jong, over JVeftvriesland en den Noor* der Quartiere 3 feedert primo Ofiober ifèo> tot ultimo September 1781 ingefloot en } geformeert uit de refpeffive Lyften aan hun Ed* Mog. gefonden.

n f-—] ;

S T E E D E N Ziek ge-, Van de Van de Die

en wordene I Gekte ! fiekte nog fiek

DISTRICTEN. Beeften. geftorvengebeetert zyn.

Onder Alkmaar.

De Stad Alkmaar — — 171 101 7* —•

Limmen — 38 19 19 —

Uitgeeft — . 188 103 83 2/

Heilo en Öesdom — — 86 47 38 t

Wimmenum ~— —— ^^ 51 40 —

Bergen . — 344 *8i 161 £

Schoorl en Camp —- -— *99 2-13 86 —

Groedc — — -— zi 13 8 —1

Oserleek —--■. ~ —- 4Ö 37 9 —-

Veenhuifen — — — 104 138 66 —

Urcem — —— 166 114 yz —

Noordfcharwoud —- •—- 83 57 ±6 —

Oudcarfpel —- .— 15e 89 6t —.

Waringearfpel — — 364 118 146 —

"Warmenhuyfen — ifi 91 60 —'

Enigenburg ——■ 46 *8 18 —-

St. Maarten — >—1 [ 15Z 98 54 —

Valkoog '--— ——" 78 5"i 27 ~

Schage*' ■ 166 158 106 %

Barfingêrhorn en Colhorn — x73 f}# 58 %

Haringhuyfen izi 91 30 ■—

Nieuwe Niedorp — 7^ 33 39 —

Oude Niedorp, 163 lil 5* —

Graft — 136 8z 54 —

Ryp ;—« —— . 4?. zi 21 —.

Zuydfchermer enDriehuyfen - 104 76 »8 —•

Noordfchermer — ■— 7 3 4 —

Schermerhorn —— 3 ƒ 19 16 — ,

WeÜmyfen c 13 6 7 —

"Wieringerwaard — ■■ • 8z 5-3 Z9 —

Zype en Hazepolder ■ 888 f38 350 —

Schermeer - 647 Z9r 35-0 —.

Heer Hüygenwaard — — 905- 548 35-7 —

Noordeyndermeer 46 Z7 19 —

Onder Hoorn.

De Stad Hoorn — — — z7 16 8 j

Swaagh 7<^ 41 34 —

Ootterblocker 5 z 3 -—

WeÜwoud en Oudyk 5 4 1 —-

Scbellinkhout — -— 4f ai M —

Wydenes —- — 19 ^ r3 ■—

Berkhout ■ —— 218 izö 91 —

Tranfporteere —— 677$j 4043 27*1 ii

(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK | Varz. Piafeian

Sluiten