Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(')

Over

JN . 1. Ceneraale LyJI der hejmette , gejlor-

vette en gebeeterde Runder heeften, foo oud als jong, óver JVeftvriesland en den Noorder ^uarttere, feedert primo O cl ober 178 r tot uittmo Oclober 1781 tngefloot en, Ptfortneert uit de reffeiïive Lyften aan hun Ed. Mog. ge/onden.

STEDEN Ziekge-'v^T Ijfe n T «5 T n T r T v tvt ™ordene Gekte fiekte ! nog fiek DISTRICT E N. Beellen. geftorven gebeetertj zyn.

Onder Alkmaar.

Uitgeeft — . 11 4 -

Heilo en Oesdom — — 35 I2. -~ •

Schagen 6 4 i ' —

Graft — .— r , _ 5- j

Z-ype en Hazepolder . 32 i3 19 _

Middelie — — _ a J

Onder 'Purmerende. Pnrmerland en ïlpendam — 66 39 i*. WydeWprmer — ao 9 ,o z

Totaal 177 86 79

Sluiten