Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f ï)

N°> 4. Generaale Lyfl der befmetw, gejlof*

•vene en gebeeterde Runder beeft en j Joo oud als jong* over Zuydbolland j feeden primo OcJpber 1781 tot ultimo January 1782 in gejlooten j geformeert uit de re/peclive Lyften aan bun Edele Mog, overgejonden.

S T E E D E N Ziek ge- Van de Van de Die

en wordene fiekte fiekte nog fiek

DISTRICTEN. Beeften. geftorven gebetert. zyn.

Onder 'Dordrecht.

Brandwyk en Gybeland — 34 4 3 n —

Ottoland « • 8 * 6 —

Blokland — 33 *7 6 —

Goudriaan — • IÖ9 73 84 1*

Ammersgraveland — — 86 48 3b —

'sGrevelduyn Gappel 4 3 * —

Klunderc ~ — 82 56 36 —

Voorburg « 5" 9 7

Ryswyk 67 4° *7 —

0»<fcr Leyden.

Waflenaer en Zuydwyk — 200 i^i 4* 7

Warmonc — — 220 152 62 6

Leyderdorp —■— -■■ '■ ■ 21 ij 6 —

Rynfaterfroude — *— io 7 3 —

Lang- en Corter-Aar — 16 15 1 —

Hazerswoude — — 31 '7 11 3

Benthuyfen —— — * 1 1 —

Zegwaart — ■» ? * 4 —

0#<&r Gouda.

Haaftrecht — — 14 6 8 —-

Sluypwyk — — —- 27 18 6 3

Reeuwyfc —— -— 9 8 1 —

Waarder -— —~ 220 134 86 —.

Oudewater —• 9 6 3 —

Bodegrave —- — —— 172 50 112 —

Snelrewaart en Linfchoten — 97 16 74 7

Hekendorp — ••- 36 *i 14 1

Onder Rotterdam.

Kralingen «—■ • 10 8 2 —

Bleiswyk -—- — 9 7 * t

0«<&r Corinchem.

Arkel — 18 13 5 —

Rietveld — ■ • 5 S — —

Meerkerk — 47 *3 24, —

Afperen — —» 8 3 5" —

Tranfportere H 1691 95-4! 691 46

j'' KON IN KL' m WSi ^jÊë»T|

1 Vsre. <

Sluiten