Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f O

N°. 12. Genèraaïe Lyjl der bejmette, geJior<

vette en gebeetcrde Runder beeft en > foo oud als jong j over Zuydholland, fee den primo OcJober 1781 tot ultimo September 17%% tn gepoten > geformeert uit de rejpeclive Lyften aan hun Edele Mog. overgejonden.

'~" t 1* 1f 'i Ti Ê~if Ziek ge-j Van de Van de l Die

' en wordene' Gekte fiekte nog fiek

DISTRICTEN, Beeften. geftorven gebetert. zyn.

Onder cDördrechti

Naaltwyk in Siiedrecht — 77 *4 *3

Molenaarsgraaf! ; 11 * J\ 6 —

Ottolafld * ' zg g

Blokland u \

Goudman — — *«4 **? ~

Arnmersgraveland -* — *° 4 « —

'sGrevelduyn Gappel 4 |

Sevenbergen — -Jr " Tf, 0;

Klundert - — *44 tg *J

Laage Swaluw — - 280 191 09 Ow^r Haarlem.

S,ad Haarlem — M JJ \* _

Schooten '4

Onder 'Delft.

Voorburg - — £ H g _

Ryswyk u/ T

0»<&r Leyden.

StadLeyden - — 37 *« . *J _

Voorfchoten — ** \\ _

Veur — 39 o 3

WaiTenaer en Zuydwyk — 44J 3*« _

Noordwyk 4» 3« J°

Saffenheim - - *°

Warmont - — - 3<>4 «9 85 -

Leyderdom — , 7 6 —

Koudekerk — — 13 7

Rynfaterwoude — — 10 7 *

Lang- en Corter-Aar — I« *| * _

Hazerswoode — -— 94 _

Benthuyfen — 1 2 j _

Zegwaarc — - J \ «

Soetermeer I04 77 « ?

CW<?r Amtterdam.

Weesper Carfpel *3 4° *3 —

Haaftrechc - _ 38 * ~

Bloemendaal — — 44 "3 Q _

Sluypwyk 3i " 9 _

Reeuwyk ■ 4» *7

Waarder — «° '34 *« -

Oudewater r~ —" 9 1 ik -

Vliet —1 ' ' z9 4 ?

Snelrewaart en Linfchoten - 97 *9 7» — Hekendorp - 46 M aa _

Tranfportere — 3385" *°93 1187 5

Sluiten