Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om

«3- 2. C ener dak Lyjï der béjmette,

vmt« gebeeterde Runderbeeflen , foo oud als jongs over ÏVeftvriesland en den Hoorder guartiereJ feedert primo Ottober i7U tot ultimo November 1783 mgejlooten, aeformeert uit de refpeEtive Lyflen aan hun Ed Mog. ge/onden.

STEDEN ! Ziek gei Van deïvande Die " D T s T rGT r T 17 m wordene fiekte j fiekte n0« fiek " 1 s T R I C T E N. Beeften. geftorven gebeetert fyn.

Onder Alkmaar.

Limmen > , . 63 39 ,0 A

Ackeifloot —- %7 \l l _ 6

Heüo en Oesdom —— 24 10 6 J?

Schermerhom — . y 3 2

Schermeer — « gg

Purmerland en Ilpendam — 3t 17 \ '|

Ouder 'Purgerende. Heer Huygenwaard . 4 4 ' ' ja

Toraal 304 177 8f> ^

Sluiten