is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Critiek der zuivere Rede. 79

Daar nu het verpand, in deszelfs oordeelen, de ftof, die aan hetzelve in de ervaring gegeven is, onder zekere begrippen opneemt (want dit is oordeelen^: zoo moet het zuivere verftand zulke grondbegrippen , of oorfpronglijke begrippen , bezitten , waar in die ftof door hetzelve opgenomen kan worden. Het komt 'er dus flegts op aan , om deze oorfpronglijke begrippen te ontdekken.

Het fpreekt van zelven, dat, wijl deze oorfpronglijke begrippen, die de wetten des denkens zijn, de oordeelen, of verftandsdaaden , allereerst mooglijk maaken; alle oordeelen dan ook hunne form, of de wijs , waar op het verftand daar in oordeelt, van die oorfpronglijke of zuivere verftandsbegrippen ontleenen moeten. Derhalve, moeten wij dezelven in de formen van alle mooglijke oordeelen kunnen ontdekken: want zoo veele verfchillende formen van oordeelen , als 'er mooglijk zijn, ook zoo veele zuivere verftandsbegrippen moeten 'er , noodzaaklijk, zijn: dewijl de eerften van de laatften ontleend, en zonder dezelven niet mooglijk zijn. Even tog zoo onmooglijk het is, dat wij iets, buiten ruimte en tijd (de wetten of formen onzer zinlijkheid*), zouden kunnen aanfehouwen, ook even zoo min kunnen wij iets denken , dan alleen in die

zui-