Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C < )

Ofcr

N°. 6. Gêtieraale Lyji dêr bejmette^ gejlor*

•vene en ge beer er de Runderbeeften j foö oud als jong j over IVeflvriesland en den Noor* der Quartkre3 feedert primo OEtober 17831 tot ultimo Maart 1784 tngefloot en j geforrneert uit de refpectïve Lyjlen aan hun Ed% Mog. gefonden. % .»___ f .(

STEDEN Ziek ge- Van de Van de Die

en wordene fiekte fiekte nog fiels

DISTRICTEN. Beeften. geftorven gebeetert zyn.

Onder Alkmaar. {

Caflricutn —>* -—- iïJ 136 79 —*

Limmen ■ 'm—. ZJ9 167 91 ^4

Ackeriloot ■ ■ ——-! 2-7 18 9 —«

Heilo en Oesdom -~—' 16 10 6 —

Graft ; SS 3* I

2.uydfcherroer en Driehuyfen 94 S9\ 3$ — Noordfchermer en Schermer-

horn — 3! 17 14 —

Schermeer — - 55-5- 318 1x9 g

Heer Huygenwaard 99 6% 37 .—.

Onder Hoorn,

Swaagh 33 a? 6 . —

Berkhout -— 4 2 2 —-

Onder Edam.

Engewrormer — 31 6 —

Onder Monnickendam. Pürmer onder Monnickendam- 1$ 7 3

Ransdorp • ■ 3 3 — —

Ouder Turmerende.

De Stad Purmerende > 103 87 14 %

Purmerland en Ilpendam — 4 2 2 —

Beemlter — 147 93 5-4 ~-

Wydewormer — ■ 26 t8 8 —

Totaal —-; 1737 1101 6zz 14

Sluiten