Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r f 1

Nö. Cénêraale LyJï der hefmettê, gèfiof*

verte en gtbeeterde Runder beeft en j foo ctid als jong j over Zuydholland 3 feedert prima Oèlober 1783 tot ultimo Mey 178-f. iti gejlooten „ ge formeert uit de rejpetlive Lyflen aan hun Edele Mog. overgejonden.

S T E E D ï N I Ziek ge-I Van de Van de Die

en wordene fiekte fiekte nog fiek

DISTRICTEN. Beeften. geftorven gebetert. zyifc

Onder 'Dordrecht.

Naaitwvk in Sliedrecht ) tc 9 1 —

Alblaflerdam — — *8 18 10 ~

Oud Alblas — — au **4 95" 3

Hofwegen 39 1S 2.4

Nieuw-Lekkerland ■ > t+7 ICO 47 —

Molenaarsgraaf — ■ 3 3 a3 i° —

Bieskensgrave — —— 173 75" 98

Ooft-YiJètmonde — — 159 89 70 —

Weit-Yilèlmonde —c— 13» 97 34 —

Klundert —• — 2.3 '2-i % —

Onder Haarlem.

Heemskerk ■ 2.6 13 13 «*■

Wormer — 84 ft 33 —

Jisp — • xi . 1* 9 —

<W*r Delft.

Voorburg — 186 13 x 54 —

Ryswyk ' • l67 l°3 64 —

Wateringen — 31 *3 8 —*

Montfer 5"° 27 *3 ~

Naaldwyk i ■ 5 3 2

Zand-Ambagt — —- 84 60 24 —

Honderdland enOrangePolder 2,44 137 67 4Ö

Onder Leyden.

Stad Leyden — ■ 13 W 2 —

"Waflenaer en Zuydwyk — 2 2 — —1

ElTelickerwoude — «—*-* 9» 5"9 3» *

Alphen 8fi 60 *6 ■—

Outshoorn en de Gnephoek - 93 56 34 .?

Nieuwkoop en Noorden — 97I 70 27 —

Hazerswoude — —• 17] 6 11 —

Benthuyfen >— 36 31 f ~

Söetermeer —• -—- iz 4! 8 —

Zegwaart — ■ 23 ijl 6 —■

Onder Amfterdavt;

Larikum — ■—— 4I 3! t —

Weesper Carfpel ^ 212 140 72 —

Naarden 1 — 15 9] 6 —

• ! *

Tranfporteere rr-~\ 2554 1590/ 917

a162 no. '78

Sluiten