is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitbreidende en aantrekkende kracht, enz. ï 11

fprëiden, door ligchaamen, die hetzelve omringen; dan moeten immers deze laatften, om ligchaamen te zijn, en zamendrukking te kunnen veröorzaaken, wederom, door andere omringende ligchaamen, en dezen, telkens weder, door anderen worden zamengedrukt, in het oneindige. Is 'er nu. in elk. ligchaam niet zulk eene kracht; dan komt men, eindelijk, tot de uiterften der omrin-gende ligchaamen, die zeiven geene hinder■ nisfen meer gevoelende , zig, uit hoofde hunner uitbreidende kracht, in 't oneindige verfpreideq, en dus geene ligchaamen meer zijn.. De ligchaamen, die aan dezen de naasten zijn, zullen dit, eensgelijks, doen, en zoo ook alle de overigen: waar door alle ftof,. en zamendrukking, te eene maal, zullen moeten, ophouden. ,

Tot de mooglijkheid van het beftaan eenes ligchaams, of der ftoffe, in 't gemeen, wordt dus gevorderd , riet alleen dat 'er eene kracht zij, die de uitbreidende kracht beperke, maar tevens, dat deze, even gelijk de uitbreidende, binnen ieder ligchaam, dat is, in alle deszelfs deelen, als eene wezenlijke kracht, gelegen zij. Deze kracht nu kunnen wij aantrekkingkracht noemen, in tegenftelling van de uitbreidende, of terugdrijvende, — IJeiden .die krachten moeten zamen gaan;

asaj