is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 & Proeve, om de werking der

punt der aarde, gaan. Trokken flegts die ligchaamen, welken den omtrek der aarde vormen; dan zoude onze Helling, gelijk een ieder ziet, reeds bewezen zijn: maar, volgends de algemeene aantrekkingkracht, trekken alle deelen der aarde. Intusfchen, is de, hier uit ontftaande, zwarigheid, ligdijk optelosfen. Laat ons flegts deze fchijven, in gedachten, kleiner maaken: zoo egter 'dat dezelven, wederom, een' kloot vormen', en hetzelfde middelpunt blijven behouden. ' Nu zullen, immers, de ligchaamen, die zig aan den omtrek van denzelven bevinden, het ftuk lood nog naar dezelfde rigting, als'te voren trekken: want de middelpunten hebben geene' verandering van plaats ondergaan; weshalve ook de lijn, die door dezelven gaat, dezelfde moet blijven. Wanneer wij, 0p deze wijze den kloot, geduuriglijk, kleiner maaken, nullen wij bevinden, dat het ftuk lood,'door alle deelen der aarde aangetrokken wordende noodzaaklijk, in die lijn moet vallen, welke' loodregt, op den gezigtsëinder ftaande, door het middelpunt der aarde gaat.

Uit dit alles kunnen wij befluiten, dat het verfchijnzel der zwaarte, door de aantrekking aller ligchaamen, veroorzaakt wordt, en dat de zwaartekracht niets anders is, dan

de