Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r t \

N°. g. Generaale Lyjl dér bèfmèttê, gejïor-

vene en gebeeterde Runder beeft en > foo oud als jong j over Zuydkolland 3 fee der t primo October 1785: tot ultimo December 1785 ingejlooten } ge formeert uit de re/peel ive LyfteH aan bun Edele Mog. overgefonden.

S T E Ë D E N Ziek ge- Van de Van de Die

en wordene fiekté fiekte nog fiek

DISTRICTEN. Beeften. geftorven gebetert. zyn.

■ m ~ '< ■ - . i ■ .

Onder 'Dordrecht. S>Gravemoer -— 10 i 8 — Onder Delft.

Ryswyk —— 75 44 16 1$

'c Honderdland en deOrange Polder —- —— 2.18 107 108 )

Onder Brielle.

Oade Tonge —k 41 19 ti —

Totaal 344 187 144 18

Sluiten