Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?4 Aanmerkingen op het gene de Beer

mijne eigen rede, welke gij zegt dat geenq wetten geven, maar mij flegts die ontdekken ■kan ? Uw moeten onderdek reeds eene wet. Hoe zal ik dan de wet eerst ontdekken, door het inzien van 't verband der wetten met het algemeene doel, waar toe ik moet medewerken? Welk een jammerlijke chaos van verwarde gedachten!,

Nog eens. Hoe kan de rede, zo zij niet oorfpronglijk practisch, zoo wel als theoretisch is, ons eigenlijk gezegde wetten, dat is noodzaaklijk verpligtende regels voor omzen vrijen wil, doen kennen? „ Door onderzoek, zegt men, naar onze natuur, onze betrekkingen, en 't oogmerk van ons beftaan." Zoo zoekt de mensch helaas! buiten zig zeiven het gene in hem is, en naar 'c welk hij anders, zoo min als de beesten zoeken t .ue ! De rede moet, derhalve , volgends deze voortelling, onafhangelijk van 't zedenlijke, dè Godheid theoretisch gevonden en zig van haar belïaon, te voren, volkomenlijk overtuigd hebben, eer zij ons tot het begrip van wet, pligt, deugd kan opvoeren. Want, fchoon de Heer van de Wynpersse het aanwezen van God hier Wtl niet opzetlijk vermeldt, blijkt het egtar

m